Valná hromada

TJ Sokol Středokluky

Vás zve na

VALNOU HROMADU

která se koná
v neděli 8. března 2020 v 15:00 hod.
v Sokolovně ve Středoklukách.

Program:

  • Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele.
  • Zpráva starosty a předsedů oddílů o činnosti za rok 2019.
  • Zpráva o hospodaření za rok 2019 – projednání účetní závěrky TJ.
  • Zpráva revizní komise.
  • Plán na rok 2020.
  • Diskuze.

Účast všech členů žádoucí.

Srdečně zve starosta jednoty.
Jaroslav Paznocht