Valná hromada 2019

 TJ Sokol Středokluky

Vás zve na

VALNOU HROMADU

která se koná
v neděli 3. března 2019 v 15:00 hod.
v Sokolovně ve Středoklukách.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele.
  2. Zpráva starosty a předsedů oddílů o činnosti za rok 2018.
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2018 – projednání účetní závěrky TJ
  4. Zpráva revizní komise.
  5. Volba členů výboru TJ na období 2019-22
  6. Volba členů kontrolní a revizní komise TJ na období 2019-22
  7. Volba delegáta na valnou hromadu Župy Jungmannovy pro volební období 2019-22
  8. Oslavy 125 let od vzniku TJ Sokol Středokluky
  9. Plán na rok 2019
  10. Diskuze

Účast všech členů žádoucí.

Srdečně zve starosta jednoty.
Jaroslav Paznocht