Valná hromada 2018

TJ Sokol Středokluky

Vás zve na

VALNOU HROMADU

která se koná v neděli
11. března 2018 v 15:30 hod. v Sokolovně ve Středoklukách.

Program:

  • Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele.
  • Zpráva starosty a předsedů sportovních oddílů o činnosti za rok 2017.
  • Zpráva o hospodaření za rok 2017.
  • Zpráva revizní komise.
  • Schválení účetní závěrky.

Účast všech členů žádoucí.

Srdečně zve starosta jednoty.